OCC celgetalmeting

Kenmerken:

  • Volautomatische celgetalmeter voor de VMS.
  • Automatisch aanpassen meetfrequentie door Smart OCC (biomodel).
  • Het celgetal bepaald door OCC is een accurate en recente bepaling voor de uiergezondheidstatus.
  • Snelle en overzichtelijke informatie t.b.v. behandeling van mastitis en analyse voor toepassen selectief droogzetten (blijft meten tot de dag van droogzetten!).

Als het gaat om een celgetal willen wij niet volstaan met een indicatie. DeLaval OCC meet echt het celgetal en toont dat op de PC, het touchscreen van de VMS en via de MyFarm app. Dit is de enige echte automatische celgetalmeter die leverbaar is voor vrijwillige melksystemen.

De VMS melkrobot van DeLaval is nu inclusief SMART OCC waarmee u nog eenvoudiger uw veestapel kunt bewaken en op de juiste tijdstippen data krijgt aangeleverd. Het systeem zal op basis van het celgetalniveau of een wijziging, automatisch de meetfrequentie aanpassen voor een optimaal beeld en zo laag mogelijke kosten.

De DeLaval OCC verschaft u ongeëvenaard inzicht in de status van uw veestapel. Hiermee kunt u proactief het celgetal van elke koe bewaken, bij elke melkbeurt. Deze optie is revolutionair en vermindert op vele bedrijven het gebruik van antibioticum.

Bekijk de brochure:

OCC celgetalmeting

Meer weten over onze producten?
+31(0)40 20 44 400

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 204 44 00
info@coppensagri.nl

Storingsnummers Coppens Agri
CMS: 040 208 20 73

VMS: 040 204 58 14

Coppens Agri-techniek BV
Handelsregister Eindhoven 17063591

Vertegenwoordigers Rundvee
Stalinrichtingen rundveehouderij en DeLaval:


T: 040 204 44 00
E: verkoop@coppensagri.nl