Bindstallen

DeLaval biedt u ook een compleet gamma voor de bindstal. Systemen met melkgifte-indicatie, automatische afname en zelfs geprogrammeerd voeren behoren tot de mogelijkheden.

De melkgift is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, dus kan het zijn dat uw oude melksysteem 50% meer melk moet verwerken dan voorheen. De bindstal kan qua technologie niet onderdoen voor de automatisering in doorloopstallen.

Verouderde melkapparatuur, die niet meer geschikt is voor uw huidige melkproductie, zal problemen veroorzaken met de melkkwaliteit en de uiergezondheid. Uw melkapparatuur wordt normaal gesproken vier tot zes uur per dag, 365 dagen per jaar gebruikt. Dat komt neer op 1.500 tot 2.000 uur per jaar. Het moge dus duidelijk zijn dat de melkapparatuur up-to-date moet zijn om optimaal te kunnen werken. De melkapparatuur is van grote invloed op uw rendement.

DeLaval biedt melkproductie-oplossingen die ontworpen zijn om te voldoen aan uw huidige behoeften en die toekomstige uitbreiding mogelijk maken.

Meer weten over onze producten?
+31(0)40 20 44 400

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 204 44 00
info@coppensagri.nl

Storingsnummers Coppens Agri
CMS: 040 208 20 73

VMS: 040 204 58 14

Coppens Agri-techniek BV
Handelsregister Eindhoven 17063591

Vertegenwoordigers Rundvee
Stalinrichtingen rundveehouderij en DeLaval:


T: 040 204 44 00
E: verkoop@coppensagri.nl