BCC/BVV buffervat

Het Delaval buffervat BVV is een product dat ontworpen is voor automatische melksystemen. Bij het legen en reinigen van de koeltank ontvangt de buffertank de melk van het automatisch melksysteem. Hierdoor kan het melksysteem ononderbroken in werking blijven. U kunt de buffertank onafhankelijk reinigen, wanneer de koeltank de melk ontvangt van het automatisch melksysteem.

De buffertank kent geen koelmogelijkheden en heeft een capaciteit om de melk van 4 automatische melksystemen te ontvangen terwijl de koeltank wordt leeggemaakt en gereinigd. De tank is verkrijgbaar in 600 en 850 ltr.

Het Delaval BCC buffervat is ingericht voor het bufferen van melk met de unieke mogelijkheid om de gebufferde melk via een enkele leiding naar elke gewenste locatie te verpompen. De mogelijkheid om melk te verpompen maakt de BCC bij uitstek geschikt voor AMS systemen die verder zijn verwijderd van de melkkoeltank, waarbij men wel korte transportleidingen behoud. Tevens kan ten opzichte van een master/slave opstelling altijd worden doorgemolken. De warme melkwordt na opslag direct teruggekoeld via de geintergreerde BMEC platenkoeler.

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 204 44 00
info@coppensagri.nl

Storingsnummers Coppens Agri
CMS: 040 208 20 73

VMS: 040 204 58 14

Coppens Agri-techniek BV
Handelsregister Eindhoven 17063591

Vertegenwoordigers Rundvee
Stalinrichtingen rundveehouderij en DeLaval:


T: 040 204 44 00
E: verkoop@coppensagri.nl